E-Devlet : KBS Yetkilendirme işlemleri ve İhtiyaç fazlası Online işlemler Resimli Anlatımı

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ
İhtiyaç Fazlası ve Yetkilendirme işlemleri Online (İnternetten) Nasıl yapıldığının Resimli ve Açıklamalı anlatımını sizlerle paylaşıyoruz. Yetkilendirme işlemleri nasıl yapılır? nereden yapılır? ve İhtiyaç fazlası kayıtları nereden girilir? bunların cevaplarını ayrıntılı anlatım ile sizlere sunuyoruz

Başlangıç Kuralları :
1. Yetkilendirme işlemleri, “Yetkilendirme İşlemlerine İlişkin Açıklamalar” da belirlenen esaslara göre yapınız,
2. İhtiyaç fazlası taşınır sorgulaması için Bütçe tipi ile beraber en az iki parametre seçiniz,
3. İhtiyacınız olan taşınırı bulduğunuzda “Talep Kodu” veya “Kurum Kodu”nu not ediniz,
4. İhtiyaç Fazlası Taşınır giriş, devir ve talep etme işlemlerini “Kullanım Kılavuzu”ndaki açıklamalara göre, ilgili menülerden yapınız,
5. Sistem üzerinden otomatik üretilen “Devir Protokolü”nü iki nüsha olarak harcama yetkilisine / üst yöneticiye imzalatınız,
6. Envanter kayıt sisteminizde TİF düzenleyerek devir giriş ve çıkışını yapınız ve TİF’in bir nüshasını karşı idareye veriniz,
7. Detaylı bilgi için tasinir@muhasebat.gov.tr adresine mail atınız.

 

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İHTİYAÇ FAZLASI TAŞINIR MALLAR UYGULAMASI
KULLANIM KILAVUZU
TAŞINIR MALLAR YÖNETİM ŞUBESİ
ŞUBAT 2009 / ANKARA


1- SİSTEME GİRİŞ
Sisteme www.muhasebat.gov.tr adresi üzerindeki İhtiyaç Fazlası Taşınır Mallar Uygulaması’ndan
veya www.kbs.gov.tr/İhtiyacFazlasi adresinden erişilebilir.Web sayfası açıldıktan sora ekrandaki “Sisteme Giriş Yapmak İçin Tıklayınız” butonuna tıklanılır.
Aşağıda resmi görülen kullanıcı adı şifresinin yazılacağı giriş formu açılır.

2- KURUMSAL BİLGİLERİN TANIMLANMASI
Kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme ilk defa giriş yapıldığında aşağıdaki gibi Kurum Bilgileri Tanımlama ekranı açılır. Bu ekrandaki boşluklar eksiksiz olarak doldurulup kaydedilmelidir. Buradaki bilgiler ihtiyaç fazlası taşınır devir işlemlerinde imzalanacak devir protokolüne otomatik olarak aynen yansıyacağından özellikle kurum adının tam ve doğru girilmesine dikkat edilmelidir.

Sisteme kurumsal tanımlama yapıldıktan sonra İhtiyaç Fazlası İşlemler menüsünden giriş çıkış işlemleri yapılır.
İhtiyaç Fazlası İşlemler Menüsüne iki defa tıklandığında alt menüler görünür hale gelmektedir.

Burada;
· İhtiyaç Fazlası Veri Girişi
· İhtiyaç fazlası Talep Ekranı
· Bulunduğum Talepler
· Gelen Talepler /Devir Ekranı
· Devrettiklerim
· Kurum Bilgileri Güncelle
menüleri bulunmaktadır.

3- İHTİYAÇ FAZLASI TAŞINIRLARIN VERİ GİRİŞİ
İdarenin elinde bulunan kullanılabilir durumda ve kullanımı ekonomik olan dayanıklı taşınırlardan idarenin merkez ve taşra birimleri itibarıyla kullanım alanı bulunmadığı tespit edilen taşınırlar “İHTİYAÇ FAZLASI TAŞINIR” kabul edilecek ve aşağıdaki açıklamalara göre sisteme veri girişleri yapılacaktır.

DİKKAT!
Kırık, bozuk, kullanılamaz durumda olan veya kullanılabilir olsa bile kullanılması ekonomik
olmayan, hurdaya ayrılması gereken taşınırlar kesinlikle sisteme girilmeyecektir.
İhtiyaç Fazlası Veri Girişi menüsü tıklandığında veri giriş ekranı açılır. Bu ekranda Ekle, Düzenle, Sil, Yenile işlem seçenekleri bulunmaktadır.

İhtiyaç fazlası taşınır veri girişleri “Ekle” butonuna tıklanarak yapılır.

Ekle butonuna tıklandığında yeni bir veri giriş ekranı açılır. Bu ekrandan sözkonusu taşınıra ilişkin bilgiler eksiksiz bir şekilde girilir. Bütün alanların doldurulması zorunludur. Boş
alanlar doldurulmadan sistem veri giriş kaydı yapmaz.

Veri giriş ekranında Hesap Kodu ve Taşınır Kodu alanları seçimlik alanlardır. Giriş yapılacak taşınırın Bakanlığımızca yayımlanan güncel Taşınır Kod listesindeki karşılığı bulunmalıdır.
Güncel Taşınır kod listesi Muhasebat Genel Müdürlüğünün aşağıdaki web adresinde yayınlanmıştır.
http://www.muhasebat.gov.tr/mevzuat/tasinir/docs/1.1.2008%20TKL.xls

Taşınırın özellikleri alanına, söz konusu taşınırı devralmak isteyecek kamu kurumları için açıklayıcı (güç, bellek, kapasite, marka, model, ebat vb özellikler) bilgiler doldurulmalıdır.
DÜZENLE butonu ile daha önce girişi yapılan bir taşınır ile ilgili hatalı kayıtlar düzeltilir. Hangi kayıt düzeltilecekse ilgili satırın üzerine bir defa tıklanılır, zemini mavi renge dönüşen satır “Düzenle” butonu ile düzeltilir.
SİL butonu ile daha önce girişi yapılan hatalı taşınır kaydı silinir. Hangi kayıt silinecekse ilgili satırın üzerine bir defa tıklanılır, zemini mavi renge dönüşen satır “Sil” butou ile silinir.
YENİLE butonu ile sayfa yenilenir.
AKTİF HALE GETİR butonu ile daha önce sisteme girişi ihtiyaç fazlası taşınır mallar tekrardan aktif hale getirilebilir. İlk kayıt tarihi üzerinden 6 ay geçtikten sonra sözkonusu taşınır mallara bir talep olmadıysa ilgili kayıt sistem tarafından otomatik olarak pasif konumuna getirilir. Pasif konumuna gelen taşınır mallara ilişkin kayıtlar kırmızı renge dönüşür ve bu mallara talep yapılamaz. Eğer 6 ay daha sözkonusu taşınır malların sistemde kayıtlı kalması isteniliyorsa Aktif Hale Getir butonu kullanılarak, kayıtlar tekrar aktif hale getirilir.

ÖNEMLİ NOT:
Pasif konumuna gelen kayıtların üzerinden 1 ay geçtikten sonra aktif hale getirilmediyse, ilgili pasif kayıtların sistemden otomatik olarak düşümü gerçekleşir.
Eğer aynı mallar tekrar sisteme kaydedilmek istenilirse yeni veri girişi yapılıyor gibi baştan kayıt
yapılmalıdır.

4- İHTİYAÇ FAZLASI TALEP EKRANI
İhtiyaç fazlası taşınır talep edebilmek için sorgulama ekranındaki kriterler (bütçe tipi, Ana
hesaplar, il, daire adı) esas alınarak sorgulama yapılır.

Sorgulama kriterleri seçildikten sonra Rapor Al butonuna tıklandığında aşağıdaki gibi İhtiyaç
Fazlası Taşınır Mallar Raporu açılacaktır. Bu rapordaki ihtiyaç fazlası taşınır mallar incelendikten sonra talep edilmesine karar verilenlerin Talep no veya Kurum Kodu not edilir. Not edilen talep no veya kurum kodu bilgileri, söz konusu taşınırların talep ekranından taleplerin yapılmasında
kullanılacaktır.

İhtiyaç fazlası taşınır mallar raporundaki kurum iletişim bilgilerinden faydalanılarak ilgili kurumdan taşınır mal hakkında daha fazla bilgi almak da mümkündür.
Talep edilecek taşınırlar belirlendikten ve söz konusu taşınırlara ilişkin “talep no” veya “kurum kodu” not edildikten sonra “İhtiyaç Fazlası Talep Ekranı” menüsüne tıklanır.

İhtiyaç Fazlası Talep Ekranı menüsüne tıklandığında yukarıdaki gibi taşınır sorgu formu açılmaktadır.
Sorgu tipi “Talep Kodu” veya “Kurum Kodu”na göre yapılabilir (Talep kodu ve kurum kodu daha önce de belirtildiği üzere, İhtiyaç Fazlası Taşınır Mallar Raporundan alnır.)

ÖNEMLİ NOT:
* Bir kurumun birden fazla çeşit taşınırı talep edilecekse, sorgulama kriteri olarak “ Kurum Kodu” seçilmelidir. Kurum Kodu ile yapılacak sorgulamada talep edilen çeşitli taşınırların aynı devir protokolü ile devredilmesi sağlanılır.
* Bir kurumun sadece bir çeşit taşınırı talep edilecekse sorgulama kriteri olarak “Talep Kodu”
seçilebilir.
Sorgu tipine göre kod yazılıp Sorgula butonu tıklandığında ekrana talep edilecek taşınır mal bilgileri gelmektedir. Satırın Talep yazan alanına talep edilecek miktar girilir ve Talep Et
butonuna tıklanılır. Bu aşamada aşağıdaki gibi iletişim bilgilerinin grileceği bir kutucuk açılacaktır. İlgili alan doldurulup Evet butonuna tıklanılır.

5- BULUNDUĞUM TALEPLER
Bu menüden daha önce yapılan talepler görüntülenebilir veya talepler silinebilir.

6- GELEN TALEPLER VE DEVİR EKRANI

İdarenin sisteme girdiği ihtiyaç fazlası taşınır mallara diğer idarelerden gelen talepler bu menüden takip edilir. Diğer idarelerden talep edilen taşınırların devir işlemi bu ekrandan aşağıdaki sıralamaya göre yapılır:
a- Talep eden kuruma ilişkin bilgilerin olduğu satıra tıklanılır.
b- Talep Detaylarını Görüntüle butonu tıklanılır,
c- Aşağı kısımda açılan talep detayları bilgilerinin olduğu satırın Devredilecek Miktar alanı doldurulur,
d- Devir İşlemini Yap butonu tıklanılır,
e- Devir işlemine ilişkin onaylama penceresine herhangi bir hata yoksa Evet denilerek işlem
sonuçlandırılır.
f- PDF formatında otomatik olarak oluşan “Taşınır Devrine İlişkin Protokol” yazıcıdan çıkarılır ve her iki kurumun harcama yetkililerince imzalanılır.ÖNEMLİ NOT:
– Devir protokolü imzalandıktan sonra taşınırı devralan idare Taşınır İşlem Fişi düzenler ve muhasebe kayıtlarına da alınması için bağlı bulunduğu muhasebe birimine gönderir. Taşınır İşlem Fişinin bir nüshasını da taşınırı devraldığı idareye verir.
– Taşınırı devreden idare, taşınırı devrettiği idareden aldığı Taşınır İşlem Fişine dayanarak kendi
kayıtlarından yeni bir Taşınır İşlem Fişi ile çıkış işlemini yapar. Taşınırı devralan ve taşınırı devreden kurumlar aynı muhasebe biriminden hizmet alıyorlarsa sadece taşınırı devralan kurum Ta şınır İşlem Fişini muhasebe birimine gönderir.
– Genel bütçeye dahil idareler devraldıkları taşınırları kayıtlı değerleri üzerinden kendi kayıtlarına alacaklardır.

7- DEVRETTİKLERİM
Bu menüden daha önce yapılan devirlere bakılabilir. Devir işlemine ilişkin protokol Devir
Protokolünü Göster botonu ile tekrardan görüntülenip çıkarılabilir. Tüm Devirlerimi Göster
butonu ile daha önce yapılan bütün devirler liste halinde görüntülenilir.

8- KURUM BİLGİLERİNİN GÜNCELLENMESİ
Kurum bilgilerinde (adres, telefon) bir değişiklik olduysa, bu menü kullanılarak düzeltmeler yapılabilir.

REKLAM ALANI

  • reklam.jpg

Bizi Takip Edin