Kamu Kurumlarında (Memurlar) İş Güvenliği Uzmanı nasıl Olabilir?

İş güvenliği uzmanı olan memurlar fazladan 1.200 lira ek ödeme alacak peki İş Güvenliği Uzmanı nasıl olunur?, İş güvenliği uzmanı sertifikası almak için ne yapmalı?, iş güvenliği uzmanı şartları nelerdir? KİMLER MÜRACAAT EDEBİLİR, iş güvenliği uzmanı sertifikası ücreti nedir,  kamualani.com

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası bu yıl sonu itibariyle kamu kurumlarında başlayacak. İş güvenliği uzmanı olan memurlar fazladan 1.200 lira ek ödeme alacak.

Bütün işverenleri, işyerlerini ve çalışanları kapsamına alan yeni iş sağlığı ve güvenliği yasası, kamu kurumlarını ve kamu çalışanlarını da yakından ilgilendiriyor. Bu yasayla yeni bir iş fırsatı da ortaya çıkıyor.

Belgesi Olan Yaşadı
Bu yıl sonu itibariyle yasanın genel yükümlülükleri kamu işyerlerinde de başlayacak. İş sağlığı ve güvenliği personeli çalıştırma zorunluluğu ise 30 Haziran 2014 itibariyle başlıyor. Kamu kurumları, kendi bünyelerindeki mühendis, mimar ve teknik elemanları -belge sahibi olmaları şartıyla- iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirebilecek.

1.200 TL Ek Maaş
Söz konusu personel, ihtiyaç olması halinde diğer kamu kurumlarına da benzer hizmeti verebilecek. İş güvenliği uzmanı olarak görev alan teknik personele, normal maaşının yanında ayda 1200 liraya kadar ek ödeme verilecek. İş güvenliği uzmanı olan teknik personel, esas görevinin yanında ayda 80 saate kadar iş güvenliği hizmetlerinde görev alabilecek.

Özel Sektöre de Zorunlu
İSG Yasası’yla birlikte, gerek kamuda gerekse özel sektörde, iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri çok daha aranır hale gelecekler. Zira daha önce 30 bin işyerinde görev alırlarken, şimdi1 milyon 400 bin işyerinin onlara ihtiyacı olacak.(Bugün)

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Programı Tanıtım Bilgileri

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TEMEL EĞİTİM PROGRAMI

Bu programın amacı, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis, mimar veya teknik elemanlara mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgisini kazandırmaktır.

Bu temel amaç çerçevesinde, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen adaylara genel hukuk ve iş sağlığı ve güvenliği bilgisinin verilmesinin ardından işyerlerinde var olan risk etmenlerini fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal gibi ana başlıklar altında sınıflandırılabilecek ayrıntılı bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Temel eğitim programı çerçevesinde; maden ve inşaat sektörlerinin münhasıran ele alınması amaçlanmış, buna ek olarak metal ve kimya sektörleri gibi iş kazası ve meslek hastalıkları açısından önemli sektörlerde yer alan işlerin de incelenmesi hedeflenmiştir. İşyerlerinde kullanılan araç, gereç ve ekipmandan kaynaklanan risklerin ve bu risklerden korunma yöntemlerinin de eğitim programı içerisinde yer alması amaçlanmış, her türlü tehlikeden kaynaklanan risklerin yönetimi hakkında bilgi sahibi olunması hedeflenmiştir.

PROGRAMIN İÇERİĞİ İLE İLGİLİ ESASLAR

Programın içeriği belirlenirken; iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilen mühendis, mimar ve teknik elemanların çalışmaları sırasında karşılaşacakları olgu ve olaylar göz önünde bulundurularak, işyerlerinde iş kazası ve meslek hastalıklarına yol açan etmenler, bu etmenlerden kaynaklanan riskler ve bu risklerden korunma yöntemleri, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ve işyeri bazlı mikro politikalar gibi konulara dikkat edilmiştir. Ayrıca seçilen bu konular, programda yer alan tüm konuların temel oluşturma ve bu temel üzerine diğer bilgilerin yerleştirilmesi açısından öğrenme önceliği ve kendi aralarında bütünlük arz etmeleri ölçütlerine göre sıralanmıştır. Bu ölçütlerin seçilme nedeni esas olarak, iş güvenliği uzmanlığının (A), (B) ve (C) olmak üzere üç sınıfa bölünmüş olması ve (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığından başlamak üzere zamanla kazanılacak teknik uygulama tecrübesi ve başarılı olunması gereken ve her sınıf için ayrı ayrı düzenlenmiş olan sınavların varlığıdır.

Üç sınıfa ayrılmış olan iş güvenliği uzmanlığı eğitimlerinde yer alan program içerikleri belirlenirken her konunun ağırlığı ayrı ayrı ele alınmış ve her sınıfta yer alan iş güvenliği uzmanlarının görev alacakları işyerleri dikkate alınmıştır. Örneğin, (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlarının az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde görev alacak olmaları nedeniyle, bu sınıf için düzenlenecek eğitimlerde güvenlik kültürü, hukuk bilgisi, kişisel koruyucu donanım ve ergonomi gibi konulara ağırlık verilmiş, bununla birlikte, (A) ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlarının az tehlikeliye ek olarak tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarda yer alan işyerlerinde görev alacak olmaları nedeniyle risk etmenleri ve sektörel ayrımlar gibi konulara ağırlık verilmiştir. Her üç sınıf uzmanlık için düzenlenecek eğitimlerde, çalışma ortamı gözetimi, önleme politikaları, risk yönetimi ve değerlendirilmesi gibi konular ise her işyerinde aynı öneme sahip olmaları nedeniyle aynı oranda ağırlıklandırılmıştır.

KİMLER MÜRACAAT EDEBİLİR

 • İş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş mühendis, mimar veya teknik elemanı,
 • Teknik eleman: Teknik öğretmenler ile üniversitelerin fen veya fen-edebiyat fakültelerinin fizik veya kimya bölümleri veya iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarını,

ifade eder.

 

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BELGESİ SINIFLARI

İş güvenliği uzmanlığı belgesi

İş güvenliği uzmanlığı belgesinin sınıfları aşağıda belirtilmiştir:

a) (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;

1) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,

2) İş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl teftiş yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişleri, en az beş yıl uzman olarak çalışmış Bakanlık iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği doktorası yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlar ile Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde mühendis, mimar veya teknik eleman olarak en az on yıl görev yapmış olanlardan (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara,

Ek-1’deki örneğine uygun olarak Bakanlıkça verilir.

b) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;

1) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,

2) İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği yüksek lisansı yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlardan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara,

Ek-1’deki örneğine uygun olarak Bakanlıkça verilir.

c) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi; (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara Ek-1’deki örneğine uygun olarak Bakanlıkça verilir.

(2) Yurtdışından alınan iş güvenliği uzmanlığı veya eşdeğer belgeye sahip olan mühendis, mimar veya teknik elemanlardan;

a) Sahip olduğu belge ile en az yedi yıl çalıştığını belgeleyenlerden (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara (A) sınıfı,

b) Sahip olduğu belge ile en az üç yıl çalıştığını belgeleyenlerden (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara (B) sınıfı,

c) Sahip olduğu belge ile müracaat ederek yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara (C) sınıfı,

iş güvenliği uzmanlığı belgesi Ek-1’deki örneğine uygun olarak Bakanlıkça verilir.

(3) İkinci fıkranın (c) bendine göre (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi almak isteyenlere sadece bir kez doğrudan sınava girme hakkı tanınır.

NASIL MÜRACAAT EDİLİR

İş Güvenliği Uzmanlığı müracaatları www.casgem.gov.tr adresinde bulunan “ Adaylar İçin Başvuru Formu”nu doldurup ekinde bulunan belgeleri Merkezimize posta yada elden getirerek müracaat edilebileceği gibi, şahsen Merkezimize (Yunus Emre Mah. Kübra Sok. No:1 Pursaklar / ANKARA) gelerek yapabilirsiniz.

EĞİTİMLER NEREDE VERİLMEKTEDİR

Eğitimlerimizin 90 saat teorik bölümü Merkezimiz hizmet binasında verilmektedir. Ankara dışında herhangi bir şubemiz bulunmamaktadır. Merkezimizde konaklama hizmeti de sağlanmaktadır. ( Ayrıntılı bilgi için sosyal tesis bölümümüzü inceleyebilirsiniz.)

Sertifikasyon Eğitim Programları Gün/Saat ve Ücret Bilgileri

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Programı Gün/Saat ve Ücret Bilgileri
Konu Gün/Saat Ücret
İş Güvenliği Uzmanlığı (A,B,C Sınıfı) K / 30G / 180S Örgün Eğitim 1.900TL
İş Güvenliği Uzmanlığı (A,B,C Sınıfı) K / 90S Örgün Eğitim + 90S UE 1.900TL

K: Kişi / Gr: Grup / G: Gün / S: Saat
Fiyatlara KDV dahil değildir.

1 Yorum

 • İSGSİS NEDİR? NEDEN SİZİN İÇİN ZORUNLU İHTİYAÇTIR?

  Sistemimizin güncel Özelliklerimiz her geçen gün daha da fazlalaşmakta ve yeni özellikler de eklenmektedir.

  İşletmeler ve kurumlar için kullanım özelliklerinden kısaca bahsetmek gerekirse;

  1- “İSGSİS Sitem Yöneticisi” olarak yapmanız gereken işlerin yapılması ve takibi;

  a) Sistem Ayarları
  • Varsayılan parametrelerin kurumunuza özel ayarlanması
  • Hazır metin işlemleri

  b) Kurumunuz Çalışanlarını Sisteme Tanımlama
  • SINIRSIZ sayıda çalışan kaydı oluşturabilme
  • GÜNCEL SGK’lı resmi çalışan sayınız kadar, çalışanlarınıza web kullanımı erişim hakkı tanımlayabilme imkânı
  • İş güvenliği uzmanları tanımlayabilme
  • İşyeri hekimi tanımlayabilme
  • Diğer sağlık personeli tanımlayabilme
  • Diğer personelleri tanımlayabilme
  • Her personele ROL atayabilme
  • Her personele İSGSİS kullanımı ile ilgili YETKİLENDİRME yapabilme
  • Çalışanın resmi bilgilerinin kayıt edilebilmesi
  • Çalışanın kendisi ve akraba iletişim bilgilerinin kayıt edilebilmesi
  • Çalışanlar kartlarını liste halinde geçmişe yönelikte takip edebilme imkânı

  c) Şube/İlçe Müdürlük Takip/Yönetim Sistemi
  • SINIRSIZ sayıda kurum yönetimi
  • Kurum resmi bilgilerinin sisteme girilmesi
  • İletişim bilgilerinin girilmesi
  • Çalışma saatlerinin tanımlanması
  • Kurum evraklarının girilmesi
  • Kurum resimleri

  d) Şube/İlçe Müdürlük Görüşmeleri Takip/Yönetim Sistemi
  • SINIRSIZ sayıda görüşme yönetimi
  • Kurum ve ilgili kişiler ile tüm görüşmelerin kayıt altın alınması
  • Kurum bazlı veya toplu olarak görüşme kayıtlarının incelenmesi

  e) Hizmet Süresi Hesaplama Sihirbazı
  • İşyeri çalışan sayısı, tehlike sınıfı ve uzman sınıfına göre hızlı süre, uzman ve hekim sayısı ihtiyacı hesaplama sistemi

  f) Görev Planlama (İşyerlerine İGU-İH-DSP atama organizasyonu)
  • Kurumlara iş güvenliği uzmanlarınızı atayabilme
  • Kurumlara işyeri hekimlerinizi atayabilme
  • Kurumlara diğer sağlık personellerinizi atayabilme
  • Tüm atamaların tek bir ekran üzerinden takibi
  • Mevcut atamayı pasif konuma çekebilme
  • Atama geçmişlerini görebilme (önceden o işyerinde hangi uzman, hekim, dsp görevliydi görebilme)

  g) Saha gözetim kontrol (Saha ekibi neler yaptı hangi evrak ve dokümanları hazırladı takibi) Çalışma (Faaliyet) Takibi
  • Yıllık faaliyet planında ve yıllık eğitim planında planlanmış konuları ay bazında veya belirlenen aralıklarda bölümlere ayırıp çalışma takibi listesi oluşturabilme
  • Çalışma takibi listelerine imza sorumluları ekleyebilme
  • Tüm dijital formatlarda saha gözetim raporunuzun çıktısı alabilme
  • Onaylı tespit önderi defteri nüshasının fotoğrafını, resmini, PDF’sini sisteme yükleyebilme
  • Çalışma planlarını liste halinde geçmişe yönelik takip edebilme

  h) Kurum İçi Duyuru-Bilgilendirme Sistemi
  • Tüm personeller için isg uygulamalarına yönelik, idari konularda, etkinlik veya diğer konularda duyuru oluşturabilme imkânı
  • Duyuruların kimler tarafından okunup okunmadığını görebilme imkânı
  • Duyuru listesinden tüm duyuruları organize edip takip edebilme

  i) SMS ve E-Posta ile Operasyon Uyarı ve Takip Sistemi
  • Saha uygulamalarına yönelik sorumlu müdürü/İSGSİS sistem yöneticisi ve saha personelini uyarma sistemi
  • Sorumlu müdüre teslim edilmesi gereken evraklar konusunda sorumlu müdürü ve saha personelini uyarma sistemi
  • Kuruma ve Kurum yetkililerine teslim edilmesi gereken evraklar konusunda sorumlu müdür, Kurum yetkilileri ve saha personeli uyarma sistemi
  • 1.000 (Bin) adet SMS ve SINIRSIZ e-posta gönderim imkânı (Yıllık)

  2- Kurum saha personelinin yapması gereken işlerin yapılması ve takibi;
  Burada kuruda görevlendirilmiş veya şube/ilçe müdürlüklerine atanış olduğunuz ekibin o kurum ile ilgili yıl içinde yasal olarak yapması gereken tüm işlemler ve detayları;
  a) Kurum çalışan yönetimi
  b) Kurum bazlı yıllık çalışma planı yönetimi
  c) Kurum bazlı yıllık eğitim planı yönetimi
  d) Çalışma ortamı gözetim ve kontrol sistemi
  e) Risk değerlendirmeleri
  f) Kurul işlemleri yönetimi
  g) Olay bildirimleri (ek7 raporu) (Meslek Has., İş Kazaları, Ramak Kala, vb.)
  h) Düzenleyici önleyici faaliyet yönetimi
  i) Eğitimler, sınavlar ve belgelendirmeler
  j) Mesleki eğitim takibi
  k) Uzaktan eğitim yönetimi
  l) Periyodik sağlık kontrol ve işlemleri, sağlık raporları (ek2 raporu) (işe giriş, periyodik, yeniden iş başı muayeneleri)
  m) Sağlık tetkikleri takibi
  n) Ekipman yönetimi
  o) Ekipman periyodik kontrol yönetimi
  p) Bakım ölçüm kalibrasyon yönetimi
  q) Kimyasal ve MSDS yönetimi
  r) KKD yönetimi
  s) Acil durum, senaryo, tatbikat yönetimi
  t) Ortam ölçümleri, kişisel maruziyet ölçümleri yönetimi
  u) Çalışma izni gerektiren iş ve izinleri takibi
  v) Talimatlar, prosedürler, formlar, çizelgeler
  w) Tüm bu konularda özelleştirilebilir uyarı mekanizmaları ve ekranları (SINIRSIZ e-posta, her yıl içinde 1.000 adet SMS)
  x) Yıl sonu değerlendirme raporları
  y) İstatistikler

  Hizmetin İçeriği ve Özellikleri:
  İSGSİS’i kullanmaya başladığınız andan itibaren sizlere aşağıda belirtilen konularda kesintisiz hizmet sağlıyor olacağız.

  İSGSİS, “Hizmet Olarak Kullanılan Yazılım” (Software as a Service) şeklinde tanımlanır.

  • Hizmet web tabanlı bir sistem üzerinden MÜŞTERİ’ye sunulur.
  • Herhangi bir bakanlığın (Çalışma Sos.Güv.Bak, Sağlık Bak, Çevre ve Şeh. Bak., v.b) İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda isteyeceği herhangi bir entegrasyon ek bir ödeme talebinde bulunmadan İSGSİS tarafından sağlanır.
  • Mevzuat güncellemeleri ek bir ödeme talebinde bulunmadan İSGSİS tarafından sağlanır.
  • Mevzuattan dolayı gerekecek ekran ve rapor güncellemeleri ek bir ödeme talebinde bulunmadan İSGSİS tarafından sağlanır.
  • Tüm yedekleme ve veri güvenliği hizmetleri ek bir ödeme talebinde bulunmadan İSGSİS tarafından sağlanır.
  • MÜŞTERİ’nin tüm işyerlerinde aldığı hizmetlere dair veriler ek bir ödeme talebinde bulunmadan İSGSİS sunucularında barındırılır.
  • MÜŞTERİ’nin tüm işyerlerinde aldığı hizmetlere dair veriler ek bir ödeme talebinde bulunmadan İSGSİS tarafından her gün yedeklenir.
  • MÜŞTERİ verilerinin excel ortamında yedeklenebilmesi için İSGSİS tarafından MÜŞTERİ’ye bir yedekleme aracı sunulur.
  • MÜŞTERİ’de çalışan herhangi bir yönetim sistemi ile İSGSİS arasında İş Sağlığı ve Güvenliği açısından gerekli bir entegrasyon söz konusu olduğunda İSGSİS bu entegrasyonun gerçekleşmesi için kendi tarafında web servisleri geliştirir ve bunu MÜŞTERİ bilgi işlem ekibinin kullanımına sunar. Bunun için İSGSİS ek bir ödeme talebinde bulunmaz.
  • MÜŞTERİ, istediği takdirde bünyesindeki resmi çalışan sayısı kadar web erişim hesabı açabilir.
  • İSGSİS içerisinde yer alan çevrimdışı uzaktan eğitim sistemi ek ücret talebinde bulunmadan MÜŞTERİ’nin kullanımına sunulur.
  • Aşağıdaki başlıklarda mevcut olan tüm ekran ve raporlar ile geliştirilecek tüm ekran ve raporlar ek ücret talebinde bulunmadan MÜŞTERİ’nin kullanımına sunulur.

  Dilerseniz sizlerin ve ekibinizin uygun olduğu bir gün ve saatte uygun bir bilgisayarınıza masaüstü uzak erişim ile bağlanıp aynı ayda da telefon ile sesli ve görsel olarak sizlere sistemi baştan aşağı ufak bir eğitim havasında anlatıp tanıtabiliriz. Ya da sizlerle yüz yüze de görüşebiliriz.

  Değerli geri dönüşünüzü bekler iyi çalışmalar dileriz.

  Saygılarımızla.

Yorum Yapmak Için Tıklayın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

REKLAM ALANI

 • reklam.jpg

Bizi Takip Edin